Симона Гошева

Последователи: 3,500

(по данни от Март 2020)